Page 15 - Марков А
P. 15

13

        Таблиця 3. Механічні характеристики за розтягу зразків з низьколегованих
                 ферито-перлітних трубних сталей 17Г1С та Х60

        Сталь    Стан сталі      Середовище       σ , МПa σ , МПa δ, % ψ, %
                                     В
                                            0,2
             Вихідний       Повітря           470      301    21,2 65,9
        17Г1С Вихідний        NS4, насичений CO      473      304    21,1 66,1
                                   2
             Деградований   1  NS4, насичений CO      467      426    10,9 46,4
                                   2
             Вихідний       Повітря           592      510    23,2 81,9

         X60   Вихідний       NS4, насичений CO      565      489    21,9 77,6
                                   2
                      1
             Деградований  NS4, насичений CO         610      551    16,4 71,3
                                   2
           1 Деградацію сталей здійснювали у лабораторних умовах згідно методу, роз-
       робленого В. А. Волошином: зразки електролітично наводнювали у розчині H SO
                                                       2
                                                         4
                    2
       (рН 2) за і = 20 мА/см упродовж 95 год, потім їх навантажували осьовим розтягом
       до деформації  = 2,8% з наступним штучним старінням при 250 °С упродовж 1 год.

           Отже, визначальним у забезпеченні роботоздатності трубних сталей є опір
       корозійно-механічному руйнуванню, проте цю характеристику не регламентують
                                            th
       чинні документи. Регламентованою є ударна в’язкість KCV , на рівні не менше
             2
       50 Дж/см , незалежно від того, чи це вихідний стан, чи такий рівень досягнуто у
       процесі експлуатації (рис. 4).


        Рис. 4. Реалізація процедури визначення гранично допустимого рівня ударної

          в’язкості KCV   th  експлуатованого металу, для якого визначили поріг
                   scc
         корозійно-статичної тріщиностійкості J , рівним гранично допустимому
                                  scc
       J th (5): KCV (1, 3, 4) і J (2, 5) сталей типу Х52 у вихідному стані та після різної
                     scc
        scc
          тривалості експлуатації τ, а також після термічного оброблення (3, 4, 5)
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20