Page 12 - Марков А
P. 12

10

    ся 40 років (рис. 1), а також на трубах з низьколегованої сталі Х60 лінійних ділянок
    магістральних газопроводів після 30 років експлуатації при їх перетині водних пе-
    решкод у гірській місцевості (рис. 2). Розміри виявлених розшарувань значно пере-
    вищували допустимі регламентними документами норми. Зокрема, в одному ви-
    падку виявили у верхній частині труби макророзшарування довжиною 4,5 м
    (рис. 2а), а в іншому – по всьому тілу труби між двома сусідніми кільцевими звар-
    ними з’єднаннями, які й обмежили подальший розвиток дефекту (рис. 2б). Виявле-
    ні макродефекти, однак, не порушували герметичності труб.

                а                         б

                в                         г
     Рис. 1. Окреслені контуром розшарування у стінці гинів відвідних від КС
    труб А (а) та Б (б) газотранспортної системи та поперечний переріз труб А (в)
                       та Б (г) з дефектом

       Надземні ділянки трубопроводів завдяки можливій конденсації вологи на
    внутрішній поверхні труби через коливання температури довкілля є вразливими
    до внутрішньої корозії, яка за таких умов протікає з водневою деполяризацією,
    що створює умови для наводнювання металу. Таким чином, можна з високою
    вірогідністю стверджувати, що причиною виникнення експлуатаційного кільцево-
    го макророзшарування у стінці труби є наводнювання металу з боку її внутріш-
    ньої поверхні.
       Детальніше проаналізували два випадки розшарування у гинах відвідних
    труб від КС. В одному з них виявлено вихід макродефекту на зовнішню поверхню
    (рис. 1а) через розрив перетинки над закритою порожниною, а не через переорієн-
    тацію фронту тріщини розшарування. Цей розрив могли спричинити напруження,
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17