Page 9 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 9

9

         реєстрації 0112U002779, 2012-2016рр.), яка виконувалась в рамках цільової


         програми наукових досліджень ВФТПМ НАН України “Фундаментальні

         проблеми створення матеріалів з наперед заданими властивостями, методів

         їх з’єднання й обробки”.

            Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення

         ефективності застосування методів оптичної мікроскопії для оцінювання


         поверхневих неоднорідностей  матеріалу та їх використання для

         моніторингу технічного стану об'єктів шляхом розроблення нових

         модельних підходів до аналізу оптичних металографічних зображень.

         Досягнення поставленої мети вимагало вирішення наступних науково-


         технічних завдань:


          • розробити нові та вдосконалити відомі методи виділення характерних

           ознак оптичних зображень структурних неоднорідностей на поверхні

           матеріалу з використанням нових модельних підходів;


          • розробити спосіб формування точкового поля, яке відтворює об’єкт

           дослідження, як реалізації випадкового точкового процесу на


           оптичному зображенні;

          • встановити характеристики виділених об’єктів, отримані на основі


           сформованих точкових полів, з метою їх використання для

           прогнозування властивостей та рівня деградації матеріалу;


          • розробити стохастичні моделі на основі точкових випадкових процесів

           для опису процесу деградації матеріалу за локальними пошкодженнями

           поверхні.


          • розробити методи виявлення виду зв’язку між локальними точковими


           корозійними пошкодженнями на поверхні матеріалу на основі

           параметрів стохастичних моделей, що їх описують;
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14