Page 7 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 7

7

         зображень. До найвідоміших відносять системи, розроблені фірмами


         SIAMS, PACE Technologies, ВідеоТест.

            Комплексна система технічної діагностики крім виокремлення

         складових частин об’єкта досліджень, визначення їх характеристик

         повинна також встановити зв’язки між цими складовими частинами.

         Розвиток комп'ютерних методів розширює можливості виділення та


         замірів характерних геометричних параметрів кожної зі  структурних

         складових,    оброблення    результатів    і  отримання    статистичних

         характеристик різних порядків. Кількісний підхід при аналізі дозволяє

         виявити ту оптимальну структуру, яка в найбільшій мірі відповідає умовам


         експлуатації матеріалу. Однак з іншого боку методи кількісного

         оброблення металографічних зображень передбачають високу якість

         зображень, а для оцінки стану металу головною проблемою постає –

         побудова максимально достовірної моделі для опису взаємодії складових


         компонентів конструкції під час експлуатації. Оскільки виникають

         помилки, пов'язані з некоректною локалізацією областей знімків, що

         містять    дефекти,    розробка    ефективних     методів    сегментації

         металографічних зображень є актуальною задачею. Застосування нових

         модельних підходів для аналізу металографічних зображень дасть змогу, з


         одного боку, компенсувати обмеження зумовлені низькою якістю

         зображень, отриманих в реальних умовах, а з іншого − побудувати нові

         математичні    моделі,   які  б  відображали    взаємне    розміщення


         неоднорідностей на поверхні матеріалу, враховували їх взаємозв’язок та

         дозволили б проводити їх якісний аналіз. Тому створення нових методів

         обробки та кількісного аналізу металографічних зображень просторової

         структури матеріалів, що базуються на нових модельних підходах є

         актуальною науковою проблемою сучасного матеріалознавства та


         діагностики технічного стану конструкцій.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12