Page 6 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 6

6

                             ВСТУП
            Актуальність     теми.   Забезпечення    безаварійної    експлуатації

         металоконструкцій передбачає своєчасне виявлення в них дефектів, оцінку

         напружено-деформованого та корозійного стану із подальшим їх

         ремонтом. З кожним роком ця проблема стає все актуальнішою, оскільки


         старіння металевих конструкцій значно випереджує темпи технічного

         переозброєння.

            Під час діагностики технічного стану металевих конструкцій все

         частіше увагу приділяють неруйнівним методам контролю, застосування


         котрих попри ефективність дозволяє уникнути додаткових витрат,

         пов’язаних, зокрема, із зупинкою та повторним введенням в експлуатацію

         конструкцій, виготовленням дослідних зразків. Серед інших часто і

         успішно використовуються оптичні методи контролю, в основі яких є


         аналіз оптичних зображень об'єктів контролю з відносно простим

         способом реєстрації інформації. Методи аналізу отриманих зображень

         покладені в основу оптичної мікроскопії. Тому їх удосконалення та

         подальший розвиток є необхідною умовою для підвищення достовірності

         оптичного неруйнівного контролю металевих конструкцій.


            Створенню методів обробки та аналізу металографічних зображень

         для технічної діагностики об’єктів присвячені роботи багатьох учених,

         зокрема В. Б. Березіна, Р. А. Воробля, М.В. Карускевича, Я.П. Лазоренка,

         П.А. Марущака, Л.І. Муравського, О. Ю. Повстяного, В. Д. Рудя, Б. П.

         Русина, Е. В. Шаповалова, М. Г. Чаусова, R. Adams, R. M. Haralick, R. C.


         Gonzalez та ін. Для забезпечення високої точності виявлення дефектів і

         оцінки їх параметрів, зменшення часу контролю і зниження вимог до

         кваліфікації оператора використовують системи автоматизованого аналізу
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11