Page 5 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 5

5

           5.4.1.3. Комбінація процесу твердого ядра та процесу Штрауса  220


           5.4.1.4. Процес м’якого ядра                           222

           5.4.1.5. Процес Фіксела                              223

           5.5. Дослідження існування ієрархічних зв’язків для

           пітингової корозії                                227

           Висновки до розділу 5                               236
           РОЗДІЛ 6. МАРКОВАНІ ВИПАДКОВІ ТОЧКОВІ

           ПРОЦЕСИ ЯК МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНИХ


           КОРОЗІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ                               237

           6.1. Види моделей пітингової корозії                       237

           6.2. Представлення дискретних станів пітингової корозії

           випадковими процесами                               240

           6.3. Гібридні моделі Гіббса маркованих випадкових точкових


           процесів                                     248

           6.4. Загальна модель розвитку пітингової корозії на основі

           випадкових точкових процесів                           251

           6.4.1. Верифікація запропонованої моделі                     256

           6.4.2. Результати симуляцій запропонованої моделі                 259


           Висновки до розділу 6                               261

           ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ РОБОТИ                             262

           СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                            265

           ДОДАТКИ                                      289

           Додаток А. Документи про впровадження результатів, які


           отримані в дисертації                               289
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10