Page 11 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 11

11

            3. Вперше запропоновано визначати параметри структури матеріалу


         на основі характеристик першого та другого порядку випадкових точкових

         полів, сформованих за оптичними зображеннями.

            4. Вперше запропоновано підхід для виявлення взаємного впливу

         дефектів на поверхні матеріалу, спричинених його деградацією, на основі

         визначення параметрів функції розподілу випадкового точкового процесу з


         врахуванням взаємодії між дефектами.

            5. Запропоновано нову стохастичну модель розвитку пітингової

         корозії на поверхні нержавних сталей на основі Гіббсівських маркованих

         точкових процесів, яка враховує величину взаємного впливу сусідніх


         дефектів та описує їх утворення та поширення.

            6. Вперше запропоновано проводити класифікацію областей поверхні

         зламу на основі характеристик першого та другого порядку точкових

         полів, сформованих за фрактографічними зображеннями.


            Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на

         основі розроблених моделей та методів створені обчислювальні алгоритми

         та програмні засоби, що дають змогу підвищити ефективність методів

         оптичної мікроскопії при моніторингу технічного стану об'єктів, зокрема:

            Запропонований метод сегментації зображень, що інтерпретуються як


         сукупність реалізацій випадкових точкових процесів, дає змогу ефективно

         виділяти структурні ознаки, котрі вирізняються значною неоднорідністю

         яскравостей зображень.

            Розроблений метод оцінки розміру зерна в структурі матеріалу дає

         змогу визначати його на основі зображень низької якості, що своєю чергою


         розширює можливості його використання в польових умовах, тобто на

         поверхні реальних об’єктів.

            Застосування апарату аналізу точкових полів до фрагментів поверхні

         матеріалу дозволило оцінити степінь деградації матеріалу, зокрема при
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16