Page 8 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 8

8

            Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами.


         Дисертаційна робота виконана у відділі методів та систем дистанційного

         зондування у відповідності до науково-дослідних програм і тематичних

         планів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Як

         відповідальний виконавець автор брав участь у виконанні держбюджетних

         наукових тем: “Розробка методів виявлення, аналізу і моделювання


         неоднорідностей конструкційних матеріалів за даними апаратурних

         досліджень” (номер державної реєстрації 0100U004859, 1999-2001рр.),

         “Розробка    методів    автоматичного     експрес-аналізу     параметрів

         мікроструктури конструкційних матеріалів” (номер державної реєстрації


         0102U002670,     2002-2004рр.),    “Розробка    методики    кількісного

         металографічного аналізу водневої деградації конструкційних сталей”

         (номер державної реєстрації 0103U006324, 2003-2004рр.), “Розроблення

         методів ідентифікації та класифікації експлуатаційних пошкоджень та


         дефектів нафтогазопровідного транспорту на основі розвитку теорії

         тривимірної реконструкції поверхонь руйнування” (номер державної

         реєстрації 0105U004310, 2005-2007), а також “Розробка інформаційних

         технологій реконструкції і кількісного аналізу тривимірних зображень

         поверхні зламів конструкційних матеріалів” (номер державної реєстрації


         0108U004276, 2008-2010рр.), “Розроблення методів виявлення та

         класифікації корозійних пітингів на основі автоматизованої обробки

         зображень”(номер державної реєстрації 0111U002380, 2011-2013рр.),

         “Розроблення     інформаційних     технологій    діагностики    елементів

         конструкцій, уражених корозійними виразками” (номер державної


         реєстрації 0114U004007, 2014-2016рр.).

            Автор також був виконавцем наукової роботи: “Розроблення

         комп’ютеризованих методів кількісного аналізу елементів зламів і

         структури трубних сталей, спричинених їх деградацією” (номер державної
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13