Page 4 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 4

4

           на зображенні                                   148


           4.2. Оцінка рівня деградації зразка по металографічному

           зображенню                                    179

           4.3. Аналіз фактографічних зображень втомних зламів                187

           4.3.1. Виділення областей зображення з однорідним

           текстурним заповненням, які відповідають різним механізмам


           руйнування                                    187

           4.3.2. Кількісне оцінювання характерних розмірів та

           співвідношень між геометричними параметрами областей з

           різними механізмами руйнування                          190


           4.3.3. Аналіз фактографічної поверхні при зміні концентрації

           водню в металі                                  197

           Висновки до розділу 4                               202
           РОЗДІЛ 5. МОДЕЛІ ТОЧКОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ

           АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ ПІТИНГОВОЇ КОРОЗІЇ                       204

           5.1. Аналіз металографічних зображень пітингової корозії за

           допомогою характеристик випадкових точкових полів                 204

           5.2. Стохастична природа пітингової корозії                    206


           5.3. Дослідження властивостей регулярних та кластерних

           точкових полів для опису поширення пітингової корозії               209

           5.3.1. Модель Кокса                                209

           5.3.2. Модель Неймана-Скота                            210

           5.3.3. Кластерні та регулярні моделі Маттерна та Томаса              211


           5.4. Міри просторової взаємодії елементів точкових полів             214

           5.4.1. Процеси парної взаємодії                          214

           5.4.1.1. Процес твердого ядра                           217

           5.4.1.2. Процес Штрауса                              219
   1   2   3   4   5   6   7   8   9