Page 3 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 3

3

           2.2.4. Сегментація металографічних зображень за допомогою


           методів класифікації точок поверхні                        92

           2.2.5. Метод багаторівневого порогування на основі

           кластеризації множини екстремумів гістограм фрагментів

           зображення                                    104

           2.3. Визначення розмірів локальних корозійних уражень


           поверхні з врахуванням скритих областей дефектів                 111

           2.4. Аналіз характерних елементів фрактографічних

           зображень                                     114

           2.5. Оцінка якості роботи алгоритмів сегментації                 119


           Висновки до розділу 2                               123           РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЧКОВИХ ПРОЦЕСІВ

           ДЛЯ АНАЛІЗУ МЕТАЛОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ                       125


           3.1. Статистики випадкових точкових процесів                   125

           3.2. Однорідний Пуассонівський випадковий процес як

           модель повної просторової випадковості                      131

           3.3. Побудова оцінки функції інтенсивності точкових полів             135

           3.4. Перевірка гіпотези повної просторової випадковості              140


           3.5. Марковані випадкові точкові процеси                     148

           3.6. Точкові поля сформовані на основі металографічних

           зображень                                     153

           Висновки до розділу 3                               167
           РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ОПИСІВ ЕЛЕМЕНТІВ

           СТРУКТУРИ МАТЕРІАЛІВ ТА ДЕФЕКТІВ ПОВЕРХНІ,

           ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ ТОЧКОВИМИ ПОЛЯМИ                       168

           4.1. Оцінка розміру зерна за розташуванням точок галуження
   1   2   3   4   5   6   7   8