Page 2 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 2

2

                               ЗМІСТ


           ВСТУП                                       6

           РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

           АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛЕВИХ

           ПОВЕРХОНЬ                                     15

           1.1. Актуальність проблеми контролю якості металевих


           виробів неруйнівними методами                          15

           1.2. Зображення як засіб відображення стану матеріалу               18

           1.3. Системи перетворення оптичної інформації для

           моніторингу технічного стану об’єктів                       34


           1.4. Застосування алгоритмів попередньої обробки

           зображень у діагностиці матеріалів                        40

           1.5. Аналіз методів сегментації зображень в системах

           технічного зору                                  49


           Висновки до розділу 1                               63           РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

           ЗОБРАЖЕНЬ ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛІВ                           65

           2.1. Математичні моделі для представлення та перетворення


           зображень                                     65

           2.2. Методи аналізу металографічних зображень                   69

           2.2.1. Сегментація зображень кавітаційних пошкоджень

           на основі нарощування початкових областей                     69

           2.2.2. Сегментація металографічних зображень втомних


           тріщин на основі аналізу статистичних характеристик

           елементів зображення                               80

           2.2.3. Сегментація металографічних зображень за допомогою

           методів теорії графів                               86
   1   2   3   4   5   6   7