Page 11 - Microsoft Word - автореферат_Косаревич.docx
P. 11

9


                                                   0-2, мкм
                   Частка площ пошкоджень                     2-4, мкм
            S m /S exp                                  4-6, мкм
                                                   6-8, мкм
                                                   8-10, мкм
             3                     140

             2                    кількість пошкоджень, N

             1                     70


             0                      0
                М1    М2    Зм               2      4
                       метод сегментації              серії випробувань

                    а)                      б)
       Рис. 3. Співвідношення кількісних характеристик: площі пошкоджень, сегментовані
               за різними підходами (а); кінетика росту пошкоджень (б)


         На основі проведених досліджень оцінили втрати від кавітації проаналізувавши
      для цього зображення кавітаційних ушкоджень на поверхні деталі, отримані після
      різного часу експлуатації. Форму пошкодження, для обчислення об’єму моделювали
      зрізаним еліпсоїдом, утвореним у вигляді фігури обертання, побудованої за
      значеннями осей симетрії виділених кавітаційних пошкоджень (Рис. 4).                     а)                   б)

         Рис. 4. Модель форми кавітаційного пошкодження (а) та кінетика втрати маси
                             зразка m (б)

         Відомо, що в елементах конструкцій та машин внаслідок циклічних
      навантажень виникають та поширюються втомні тріщини. Оцінка довговічності

      елементів конструкцій за таких умов зводиться до прогнозування кількості циклів
      навантажень, за яких тріщина підростає до критичної довжини. Цю задачу
      традиційно вирішують методами механіки руйнування на основі детального
      вивчення напружено-деформованого стану в елементах конструкції з тріщинами з
      повним урахуванням їх морфології і прикладених навантажень. Це передбачає
      побудову складної моделі елементу конструкції, що не завжди можливо. Але навіть
      в реальних умовах експлуатації об’єктів цілком можливо отримати послідовні
      зображення на різних етапах росту втомних тріщин, проаналізувавши які можна
      зробити висновок про ресурс всієї конструкції.  Оскільки наявне обладнання не
      завжди дає змогу отримувати якісні зображення, то необхідна їх детальна попередня
      обробка. Така обробка охоплює сегментацію зображення, усунення його текстурної
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16