Page 8 - Aref_Shtoyko
P. 8

6

      зварного з’єднання і показано, що найвища концентрація водню властива зварному
      шву.

                     а                                б
          Рис. 2. Зони зварного з’єднання трубопроводу (а) і розподіл у них усередненої
      концентрації водню (б): 1 – метал шва; 2 – зона термічного впливу; 3 – основний метал

                          Для розрахунків залишкового ресурсу труб
                      газопроводів необхідні кінетичні діаграми росту
                      воднево-втомних тріщин у матеріалах труб. Для цього зі
                      співавторами запропонована методика (підтверджена
                      деклараційним патентом) проведення таких досліджень

                      на   компактному      зразку,    що    наводнюється
                      електролітично з протилежного тріщині боку зразка
                      (рис. 3). Для такого способу наводнювання зразка
                      необхідно мати розподіл концентрації водню в околі
                       вершини тріщини. Ця задача розв’язана числовим
       Рис. 3. Схема розтягу     шляхом, де числові дані для розподілу концентрації
       компактного зразка за     водню  (    ) апроксимовані аналітично такими

       його електролітичного     співвідношеннями: по товщині зразка:
         наводнювання:


       1 – джерело живлення;          (


        2 – зразок (робочий                           );            (3)
         електрод), 3 –      по ширині зразка:

       допоміжний електрод         (                     ), (4)


                      а також залежність зміни концентрації водню з часом в
                      околі вершини тріщини
           (
                                        ).                  (5)
         Зазначимо, що навантаження газопроводу недалеко від помпових станцій
      можна вважати циклічним за високої асиметрії циклу (    ). Зважаючи на це,
      разом з М. І. Греділь проведені експериментальні дослідження швидкості
      поширення втомної тріщини у трубній сталі Х60 за асиметрії R = 0,9. Побудовані
      кінетичні діаграми втомного росту тріщин (рис. 4) на повітрі (крива 1) та у
      наводненому матеріалі (крива 2). На основі енергетичного підходу і результатів
      експериментальної побудови діаграми росту втомної тріщини розв’язана задача про
      визначення залишкового ресурсу труби внутрішнього радіуса r і товщини  , за дії

      внутрішнього циклічного тиску p і наводнювання її стінки до концентрації  .
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13