Page 3 - Aref_Shtoyko
P. 3

1

                 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
       Актуальність теми. Забезпечення безвідмовної експлуатації транзитних
    трубопроводів транспортування вуглеводнів є основою енергетичної безпеки
    України. Експертизи руйнувань нафтогазопроводів вказують, що однією з основних
    причин порушення їх цілісності є розвиток корозійно-механічних тріщин. Тріщини
    можуть розвиватися як з боку зовнішньої, так і внутрішньої поверхонь труб. В
    основному розглядають ґрунтове середовище, як корозивно-агресивне та
    наводнювальне, однак сучасні праці вказують на високу наводнювальну здатність
    транспортованих вуглеводнів. Це також стає причиною порушення цілісності
    трубопроводів внаслідок росту тріщин під дією водню, який абсорбується металом з
    боку внутрішньої поверхні труби за тривалої експлуатації.
        Зазначимо, що агресивна дія ґрунтового середовища проявляється локально (в
    місцях порушення ізоляційного покриття), а наводнювання з транспортованого
    продукту можливе по всьому об’єму стінки труби на значній її довжині. Це сприяє
    поширенню воднево-втомних тріщин, і ця проблема загострюється з часом
    експлуатації, коли знижуються механічні та корозійно-механічні властивості
    матеріалу. Серед них необхідно виділити характеристики тріщиностійкості, які
    найадекватніше визначають роботоздатність матеріалу на стадії росту тріщини,
    найчутливіші до його експлуатаційної деградації та дають можливість прогнозувати
    залишковий ресурс труб з експлуатаційними тріщинами. Відзначимо значний внесок
    українських вчених у розвиток наукових та прикладних досліджень у цьому
    напрямі: О. Є. Андрейківа, Ю. В. Банахевича, Р. Т. Біщака, Р. С. Грабовського,
    І. М. Дмитраха, Я. Л. Іваницького, Є. І. Крижанівського, Л. М. Лобанова,
    О. В. Максимович, І. В. Ориняка, В. В. Панасюка, Д. В. Рудавського,
    В. Р. Скальського, О. О. Стрельникової, Є. В. Харченка, М. С. Хоми,
    О. Т. Цирульника, П. В. Яснія та ін. Однак для надійного прогнозування ресурсу
    (залишкового ресурсу) труб нафтогазопроводів слід враховувати особливості

    силових режимів експлуатації, за яких виникає небезпека розвитку в трубах
    корозійно-механічних та воднево-механічних тріщин. Це, насамперед, циклічне
    навантаження і його маневреність, зумовлена низкою чинників, зокрема, раптові
    відключення електроживлення помпових агрегатів; спрацьовування зворотних
    клапанів, швидке закриття або відкриття запобіжної або замково-регулювальної
    арматури; періодичні зупинки тощо. Дослідити цю проблему суто емпірично,
    шляхом експериментальних досліджень, технічно досить складно. Звідси виникає
    необхідність моделювання цих процесів. Тому актуальними є методи прогнозування
    залишкового ресурсу труб магістральних нафтогазопроводів з урахуванням дії,
    насамперед, циклічного навантаження з високою асиметрією циклу, часто
    нерегулярного імпульсного характеру навантаження, у поєднанні з агресивним
    впливом зовнішнього та внутрішнього стосовно поверхонь труби корозивно-
    наводнювальних середовищ.
       Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Робота
    виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України (ФМІ) у
    рамках міжнародного дослідницького проекту NUKR.SFPP 985055 “Розроблення
    новітніх методів для запобігання руйнувань трубопроводів задля безпеки”
    (Development of novel methods for the prevention of pipeline failures with security
   1   2   3   4   5   6   7   8