Page 9 - Aref_Shtoyko
P. 9

7

                             Вважаємо, що на внутрішній поверхні труби
                          вздовж    твірної    розміщена     поверхнева
                          півеліптична тріщина з півосями  і  площею


                            (рис. 5). В умовах дії цих чинників тріщина

                          може поширюватися до втрати герметичності
                          труби. Задача полягає у визначенні кількості
                          циклів зміни тиску газу    , коли площа

                          тріщини S  внаслідок наводнювання і циклічної
                          зміни тиску підросте до критичного розміру
                             ,    тобто     ( )   ,    і   труба                          розгерметизується.
                             Розв’язок    такої   задачі   здійснюємо
                          наближено з допомогою відомого методу
                          еквівалентних площ, замінюючи дану задачу
      Рис. 4. Кінетична діаграма
     втомного руйнування сталі Х60       моделлю, в якій контур тріщини півколовий
        за асиметрії R = 0,9:       радіуса   √   обмежує площу, рівну


        1 – на повітрі; 2 – за       півеліптичній реальній тріщині, і вздовж якого
    електролітичного наводнювання       вибираємо найбільше значення КІН. Тоді
                          розв’язок задачі зведеться до інтегрування
    такого рівняння з відповідними початковими і кінцевими умовами:                                    ( )
                       ( )
               *(             ),(            )(  )  -+         (6)
                          ,
                                    ( )-


                       ( )               ( )  .             (7)    Тут ( )        (       )(               )           .
      Інтегруючи рівняння (6) за початкових і кінцевих умов (7), для визначення
    періоду     докритичного росту в стінці  труби втомної тріщини отримаємо

    таку формулу:
                           ,

                                     ( )-
            ∫                                      .   (8)
                 *(      ( )     ),(      ( )     )(  )  -+
      Розглянемо випадок, коли труба газопроводу виготовлена зі сталі Х60 з
                          відповідними характеристиками      K ,


                                                   f
                             , . На основі цих даних, а також формули
                          (8) на рис. 6 побудовані залежності    для


                          випадків врахування (крива 1) і не врахування
                          (крива 2) дії на трубу наводнювального
                          середовища. Показано, що наводнювальне
                          середовище зменшує період    до 250000

    Рис. 5. Схема навантаження труби      циклів (залишковий ресурс) докритичного
     з внутрішньою півеліптичною        росту втомної тріщини.
           тріщиною             При наводнюванні зварного з’єднання труб
    газопроводів    з  транспортованого     природного    газу   концентрація    водню
    розподіляється нерівномірно, що випливає з представленого раніше розрахунку
    (рис. 2б).
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14