Page 4 - Aref_Shtoyko
P. 4

2

      implications), 2016–2019 рр., за фінансової підтримки Програми НАТО «Наука
      заради миру та безпеки».
         Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розроблення на основі відомого
      енергетичного підходу математичних моделей і розрахункових методів для
      визначення залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням дії на них
      певних силових і фізико-хімічних чинників, зокрема, маневрового режиму
      навантаження, гідроударів, наводнювання труб з транспортованого газу,
      одночасного впливу наводнювальних і корозивних середовищ, а також деградації
      матеріалів труб впродовж їх експлуатації.
         Досягнення мети передбачає вирішення наступних задач:
       формулювання розрахункової моделі для визначення залишкового ресурсу труби
       газопроводу за циклічної дії наводнювального газу;

       адаптацію відомої розрахункової моделі процесу насичення воднем металевих
       матеріалів   для   випадку   наводнювання     стінки   труби   газопроводу    із
       транспортованого газу і розрахунок з допомогою методу функції хімпотенціалу
       розподілу водню у зварному з’єднанні труби;
       розрахунок методом скінчених елементів розподілу водню в електролітично
       наводненому компактному зразку з тріщиною;
       побудову розрахункової моделі для визначення кінетики і періоду докритичного
       росту втомної тріщини у кільцевому зварному шві стінки труби газопроводу;
       формулювання математичної моделі для визначення залишкового ресурсу
       тонкостінних елементів конструкцій з наскрізними тріщинами за тривалого
       статичного навантаження, дії корозивно-агресивного середовища і зосередженими
       в часі квазідинамічними навантаженнями;
       розроблення методу визначення залишкового ресурсу труб нафтопроводів із
       зовнішньою поверхневою тріщиною за тривалої дії внутрішнього тиску,
       корозивного середовища і гідроударів;
       розроблення методики визначення залишкової довговічності труби нафтопроводу
       з внутрішньою поверхневою тріщиною за турбулентного потоку нафти, її
       агресивної дії та гідроударів;
       врахування деградації в часі матеріалів труб при визначенні їх ресурсу за наявності
       поверхневих тріщин та дії постійного тиску в газопроводах, змінного тиску в
       нафтопроводах, наводнювання та ґрунтової корозії.
         Об’єктом    дослідження    є  процеси    сповільненого    руйнування    труб
      нафтогазопроводів за дії низки силових, фізико-хімічних чинників та
      експлуатаційної деградації їх матеріалів.
         Предметом дослідження є створення математичних моделей і розрахункових

      методів визначення залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів за дії певних
      силових і фізико-хімічних чинників, а також з урахуванням деградації їх матеріалів
      впродовж експлуатації.
         Методи дослідження: методи і критерії механіки руйнування, перший закон
      термодинаміки для оцінювання енергетичного балансу процесу поширення тріщин
      за тривалого навантаження, методи наближеного аналітичного розв’язку
      диференціальних рівнянь, методи числового розв’язку диференціальних рівнянь.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9