Page 2 - Aref_Shtoyko
P. 2

Дисертацією є рукопис
    Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України


    Науковий     доктор технічних наук, професор
    керівник:
             НИКИФОРЧИН Григорій Миколайович,

             Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів,
             завідувач   відділу   діагностики    корозійно-водневої     деградації
             матеріалів    Офіційні     доктор технічних наук, професор
    опоненти:    МАКСИМОВИЧ Олеся Володимирівна

             Національний університет «Львівська політехніка» МОН України,
             м. Львів, доктор технічних наук, професор кафедри зварювального
             виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій


             кандидат технічних наук, доцент

             БІЩАК РОМАН ТЕОДОРОВИЧ
             Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
             МОН України, м. Івано-Франківськ, доцент кафедри зварювання
             конструкцій та відновлення деталей машин


        Захист відбудеться “05” грудня 2018 р. о  16:00  год на засіданні
    спеціалізованої    вченої   ради   Д 35.226.02    Фізико-механічного     інституту

    ім. Г. В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.

        З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Фізико-механічного інституту

    ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, вул. Наукова, 5.

             Автореферат розісланий “ 2 ”   листопада  2018 року    Вчений секретар                              Погрелюк І. М.
    спеціалізованої вченої ради
   1   2   3   4   5   6   7