Page 8 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 8

8

           Розроблено технологічну інструкцію відновлення клапанів форграйферів

        машин офсетного друку напиленням покриттів високошвидкісним газополу-

        меневим методом з використанням порошкових композицій систем FeCr–VC та

        FeCr–VC–Со для підприємств поліграфічної промисловості. В технологічній

        інструкції визначено основні технологічні операції по відновленню або захисту

        нових клапанів форграйферів машин офсетного плоского друку від абразивного

        зношування.

           Дослідно-промислова перевірка друкарських машин із відновленими

        клапанами форграйферів на низці поліграфічних підприємств у Львові

        («Ельграф», «Прем’єр-груп», «Експрес») впродовж 2-х років показала

        підвищення їх ресурсу в 1,5…2 рази.


           Ключові слова: алюмінієвий сплав, лазерно модифіковані шари, карбід

        кремнію, погонна енергія, високошвидкісні газополуменеві покриття, карбід

        ванадію, включення кобальту, жорстко закріплений абразив, незакріплений


        абразив, зносостійкість, корозійна тривкість.

           Список публікацій здобувача


          1. Structure and properties of aluminum alloys modified with silicon carbide by
           laser surface treatment / H. V. Pokhmurs’ka, M. M. Student, N. R. Chervinska,


           Kh. R. Smetana, A. Wank, T. Hoenig, H. Podlesak. Materials Science. 2005.
           Vol. 41, №6. Р. 316–323.


          2. Effect of the laser fusion of elecrometallized coatings of the Fe-Cr-B-Al system on

           their corrosion resistance / H. V. Pokhmurs’ka, N. R. Chervinska, M. М. Student,

           Kh. R. Zadorozhna. Materials Science. 2006. Vol. 42, №6. Р. 837–842.

          3. Influence of the size of drops and the velocity of flow on the structure and

           properties of electric-arc coatings / V. М. Hvozdets’kyi, Ya. Ya. Sirak,

           Kh. R. Zadorozhna, Ya. М. Dem’yanchuk. Materials Science. 2018. Vol. 53,

           № 5. P. 702–708.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13