Page 4 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 4

4

           З’ясовано, що на зносостійкість модифікованого шару майже не впливає

        напрям тертя (вздовж чи впоперек доріжок лазерного оброблення), проте

        впливає коефіцієнт перекривання суміжних доріжок. Так, за тертя жорстко

        закріпленим абразивом, зі збільшенням ширини коефіцієнту перекриття лазер-

        них доріжок від 25 до 50 %, одержаних за погонної енергії 740 та 1100 Дж/см,

        знос зміцненого шару зменшується вдвічі. Підвищення зносостійкості

        пов’язали з ростом об’ємного вмісту часточок SiC у модифікованому шарі.

           Таким чином, зносостійкість модифікованого шару за умов тертя жорстко

        закріпленим абразивом зростає зі збільшенням розміру часточок SiC та їх

        об’ємного вмісту, підвищенням погонної енергії лазерного променя та

        коефіцієнту перекриття доріжок.

           За випробувань незакріпленим абразивом отримані тенденції зміни

        зносостійкості збереглися, проте вплив проаналізованих чинників є значно

        слабший. Залежно від режимів оброблення вона збільшувалася лише на 10..35%

        порівняно з немодифікованою поверхнею.

           Проаналізувавши зношені поверхні, розкрили механізм зношування лазер-


        но модифікованого шару на сплаві В95, виявили, що під час тертя жорстко
        закріпленим абразивом стирання усіх фаз модифікованого шару відбувається по-


        шарово практично рівномірно по всій поверхні тертя. При цьому глибоких слідів
        стирання і виривання, спричинених схопленням абразивного диску з поверхнею


        зразка, не зафіксували. Це пов’язано з тим, що матриця навколо зерен SiС
        мікроармована дисперсними карбідами Al 4C 3, Al 4SiC 4 і має підвищену твердість,


        а отже, менш схильна до пластичного течіння як передумови схоплення.

           Низька зносостійкість лазерно модифікованого часточками SiC сплаву під

        час тертя незакріпленим абразивом зумовлена тим, що вільний абразив, по-

        трапляючи в проміжки між твердими часточками SiС, легко руйнує м’яку

        матрицю, вивільняючи їх та які після цього без особливих зусиль вириваються

        гумовим кругом. Очевидно, що зносостійкість в умовах тертя незакріпленим

        абразивом залежить від віддалі між часточками SiС, тому що модифікована

        поверхня алюмінієвого сплаву руйнується, в першу чергу, навколо цих часточок.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9