Page 5 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 5

5

           Оскільки метою роботи було замінити гальванічне хромування

        встановили, що лазерне модифікування за умов закріпленого абразиву підвищує

        зносостійкість вихідного сплаву у 40–95 разів, а гальванічне хромування лише в

        35 разів, проте за умов незакріпленого абразиву лазерне модифікування

        виявилося мало ефективним. Тому обґрунтували вибір іншого способу

        поверхневого зміцнення. Саме таким способом виявився метод газотермічного

        напилення, як один з найпродуктивніших і найпростіших в реалізації.

           Тому вивчено структуру та зносостійкість газотермічних покриттів

        системи FeCr–VC, одержаних методами високошвидкісного газополуменевого

        напилення (HVOF) та  плазмового напилення у динамічному вакуумі (PSCDV).

           За структурою покриття, отримані методом HVOF на устаткуванні, в

        якому за паливо слугували пропан - кисень (Diamond Jet Hybrid gun) та гас –

        кисень (JP5000 gun), практично не відрізнялися. Для них характерна типова

        ламелярна структура, коли закристалізовані слабодеформовані краплини

        порошкових сумішей, використаних для отримання покриттів, формують

        ламелі з ледь помітними прошарками оксидів між ними. На фоні матричної


        фази ферохрому у структурі покриттів виявили стохастично розсіяні виділення
        карбідів VC завбільшки 2…5 мкм округлої форми. Поруватість покриттів при


        цьому була в межах 2…5 %.
           Покриття, отримані методом PSCDV, також мають ламелярну будову.


        Однак, на відміну від HVOF покриттів, більшість краплин практично сплавлені
        між собою, а ламелі сильно здеформовані, що свідчить про те, що краплини в


        момент удару об напилювану поверхню були повністю в розплавленому стані.

        В структурі покриття виявили надзвичайно малі за розмірами (<500 нм) карбіди

        VC. Поруватість покриттів не перевищувала 0,5%. Така відмінність у їх

        структурі зумовлена суттєво вищою температурою плазмового струменя

            о
                                    о
        (15000 С), ніж газополуменевого (2600…2800 С).
           Додавання до складу порошкової напилювальної суміші FeCr–VC

        порошку Co не вплинуло на розмір карбідів VC, проте вони набули

        неправильної форми. Встановили, що розміри карбідів у структурі покриття
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10