Page 6 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 6

6

        залежать від обраного способу напилення, який забезпечує розплавленим

        краплинам певну температуру. Що вища температура розпилених краплин, то

        менші за розмірами карбіди VC формуються в структурі покриття. Найдрібніші

        карбіди VC отримали за використання методу PSCDV, коли температура

        краплин була вища за температуру плавлення карбідів VC.

           Оскільки структурно-фазовий склад сформованих покриттів однаковий,

        то основними чинниками, які впливають на їх властивості є розмір карбідних

        включень та поруватість.

           Випробуваннями на зносостійкість газотермічних покриттів за різних

        умов зношування встановили, що за тертя жорстко закріпленим абразивом

        зносостійкість покриттів зростає зі збільшенням розміру включень карбіду VC.

        За наявності в них кобальту тенденція подібна, проте знос більший. Оскільки

        кобальт не утворює карбідів, то в структурі такого покриття формуються

        пластичні включення на його основі.

           За випробувань незакріпленим абразивом зносостійкість покриттів

        зростала зі зменшенням розмірів карбіду VC і додатково підвищувалась з


        додаванням до напилюваної порошкової суміші кобальту.
           Про неоднозначний вплив розмірів карбіду VC свідчать результати


        мікромеханічних досліджень. Встановили, що за наявності кобальту мікротвер-
        дість покриття, модуль пружності та напруження розтягу ІІ роду знижуються, а


        мікропластичність підвищується. Тому за випробовувань жорстко закріпленим
        абразивом, коли зношування відбувається шляхом різання поверхні абразивними


        частинками, кобальт, який знижує мікротвердість і силу різання покриття

        абразивними частинками, зменшуватиме також його зносостійкість.

           Проте за випробовувань незакріпленим абразивом, коли зношування відбу-

        вається внаслідок перекочування частинок абразиву поверхнею покриття, най-

        частіше реалізується втомний механізм зародження та поширення мікротріщин.

        У цьому випадку зі зменшенням у покритті з кобальтом напружень розтягу ІІ ро-

        ду та підвищенням його мікропластичності зростатиме і його зносостійкість.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11