Page 9 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 9

9

          4. Student М.М., Pokhmurs’ka H.V., Zadorozhna Kh. R. Structure and wear

           resistance of VC–FeCr and VC–FeCrСо coatings obtained by supersonic

           flame spraying. Materials Science. 2018. Vol. 54, №1. Р. 22–29

          5.  Corrosion resistance of VC–FeCr and VC–FeCrСо coatings obtained by

           supersonic gas-flame spraying / М.М. Student, H.V. Pokhmurs’ka,

           Kh. R. Zadorozhna, V. М. Hvozdets’kyi, Ya. Ya. Sirak. Materials Science.

           2018. Vol. 54, №4. Р. 535–542.

          6. Вплив попереднього нагріву алюмінієвого сплаву А7075 на міцність

           композитного покриття з вмістом SiC / Т. М. Ленковський, Ю. В.

           Мольков, М. М. Студент, Х.Р. Задорожна, Ю.Ю Варивода. Фізико-хімічна

           механіка матеріалів. 2019. № 3. С. 90–95.

          7. Вплив лазерного модифікування поверхні сплавів на основі алюмінію

           карбідом силіцію на їх електрохімічні властивості / Г.В. Похмурська,

           Н.Р. Червінська, Х.Р. Сметана, О.М. Шарапова. Вестник Национального

           технического университета “ХПИ”. 2005. № 16. С. 126–129.

          8. Structure and wear resistance of aluminium alloys coated with surface layer


           laser-modified by silicon carbide/ M. Student, H. Pokhmurska, K.
           Zadorozhna, A. Dzyubyk, I. Khomych. Ukrainian Journal of mechanical


           engineering and materials science. 2018. Vol. 4, №1. Р.49–57.
          9. Підвищення зносостійкості алюмінієвого сплаву Д16 різними методами


           поверхневого зміцнення / О. Калахан, Х. Задорожна, М. Студент,
           Г. Веселівська.    Вісник    Львівського    національного     аграрного


           університету. Серія: Агроінженерні дослідження. 2018. №22. Р. 21–30.

          10.Wear and corrosion properties of the SiC reinforced surface layers in

           magnesium and aluminium alloys obtained by laser melt injection / H.

           Pokhmurska, B. Wielage, H. Podlesiak, Th. Grund, T. Hoenig, K.-J. Mathes,

           M. Student, N.Chervinska, H. Zadorozhna. Laser Technologies in Welding and

           Materials Processing. Katsiveli. 2007. P. 112–115.

          11. Задорожна Х. Р. Структура лазерно модифікованих карбідом силіцію

           поверхневих шарів алюмінієвих сплавів та їх абразивна зносостійкість.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14