Page 4 - Microsoft Word - автореферат_Косаревич.docx
P. 4

2


    кількісного аналізу металографічних зображень просторової структури матеріалів,
    що базуються на нових модельних підходах є актуальною науковою проблемою
    сучасного матеріалознавства та діагностики технічного стану конструкцій.
      Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертаційна
    робота виконана у відділі методів та систем дистанційного зондування у
    відповідності до науково-дослідних програм і тематичних планів Фізико-
    механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Як відповідальний
    виконавець автор брав участь у виконанні держбюджетних наукових тем: “Розробка
    методів виявлення, аналізу і моделювання неоднорідностей конструкційних
    матеріалів за даними апаратурних досліджень” (номер державної реєстрації
    0100U004859, 1999-2001рр.), “Розробка методів автоматичного експрес-аналізу
    параметрів мікроструктури конструкційних матеріалів” (номер державної реєстрації
    0102U002670, 2002-2004рр.), “Розробка методики кількісного металографічного
    аналізу водневої деградації конструкційних сталей” (номер державної реєстрації
    0103U006324, 2003-2004рр.), “Розроблення методів ідентифікації та класифікації
    експлуатаційних пошкоджень та дефектів нафтогазопровідного транспорту на
    основі розвитку теорії тривимірної реконструкції поверхонь руйнування” (номер
    державної реєстрації 0105U004310, 2005-2007рр.), а також “Розробка інформаційних
    технологій реконструкції і кількісного аналізу тривимірних зображень поверхні
    зламів конструкційних матеріалів” (номер державної реєстрації 0108U004276, 2008-
    2010рр.), “Розроблення методів виявлення та класифікації корозійних пітингів на
    основі   автоматизованої    обробки    зображень”(номер     державної    реєстрації
    0111U002380, 2011-2013рр.), “Розроблення інформаційних технологій діагностики

    елементів конструкцій, уражених корозійними виразками” (номер державної
    реєстрації 0114U004007, 2014-2016рр.).
      Автор    також    був   виконавцем     наукової    роботи:   “Розроблення
    комп’ютеризованих методів кількісного аналізу елементів зламів і структури
    трубних сталей, спричинених їх деградацією” (номер державної реєстрації
    0112U002779, 2012-2016рр.), яка виконувалась в рамках цільової програми наукових
    досліджень ВФТПМ НАН України “Фундаментальні проблеми створення матеріалів
    з наперед заданими властивостями, методів їх з’єднання й обробки”.
      Мета і задачі дослідження.
      Метою роботи є підвищення ефективності застосування методів оптичної
    мікроскопії для оцінювання поверхневих неоднорідностей  матеріалу та їх
    використання для моніторингу технічного стану об'єктів шляхом розроблення нових
    модельних підходів до аналізу оптичних металографічних зображень. Досягнення
    поставленої мети вимагало вирішення наступних науково-технічних завдань:

      •   розробити нові та вдосконалити відомі методи виділення характерних
    ознак оптичних зображень структурних неоднорідностей на поверхні матеріалу з
    використанням нових модельних підходів;

      •   розробити спосіб формування точкового поля, яке відтворює об’єкт
    дослідження, як реалізації випадкового точкового процесу на оптичному
    зображенні;
   1   2   3   4   5   6   7   8   9