Page 2 - Microsoft Word - автореферат_Косаревич.docx
P. 2

Дисертацією є рукопис.
       Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка
       Національної академії наук України.

       Науковий          доктор технічних наук, професор
       консультант:        Русин Богдан Павлович,

                     Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН
                     України, завідувач відділу методів та систем

                     дистанційного зондування

       Офіційні          доктор технічних наук, професор
       опоненти:          Марущак Павло Орестович,

                     Тернопільський національний технічний університет
                     імені Івана Пулюя, завідувач кафедри автоматизації
                     технологічних процесів і виробництв


                     доктор технічних наук, професор
                     Дурягіна Зоя Антонівна,

                     Національний університет «Львівська політехніка»,
                     завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та
                     обробки матеріалів


                     доктор технічних наук, професор
                     Пустовой Віталій Миколайович,
                     Одеський національний морський університет,

                     професор кафедри підйомно-транспортних машин та
                     інжинірингу портового технологічного обладнання

         Захист відбудеться «27» грудня 2016р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої

      вченої   ради   Д 35.226.01  у  Фізико - механічному   інституті  ім. Г.В.
      Карпенка НАН України (79060, Львів, вул. Наукова, 5).


         З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного
      інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (79060, Львів,вул. Наукова, 5).

         Автореферат розіслано «26» листопада 2016р.


      Учений секретар
      спеціалізованої вченої ради                      Р.А. Воробель
   1   2   3   4   5   6   7