Page 13 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 13

11
      соперенесення атомів азоту в деформованому шарі збільшується внаслідок активіза-
      ції додаткових механізмів на противагу міжвузловму, притаманному традиційному
      азотуванню. У деформованому шарі інтенсифікація азотування може відбуватися за
      рахунок додаткової зерномежевої дифузії (в тому числі і по малокутових межах),
      висхідної дифузії (під дією градієнта напружень), перенесення атмосфер домішко-
      вих атомів рухомими дислокаціями (за дислокаційно-динамічним механізмом) тощо.

             а            б            в            г
       Рис. 10. Мікроструктура поверхневого шару титанового сплаву ВТ22 у вихідному стані (а),
            після поверхневого деформування (б), суміщеного зі ЗТО азотування (в) та
                    деформаційно-дифузійного оброблення (г)

         Слід зазначити, що параметри зміцненого шару сплаву ВТ22 після деформацій-
      но-дифузійного оброблення повністю відповідають регламенту (рис. 11), які став-
      ляться до конструкційних титанових сплавів авіаційного призначення після поверх-
      невого   зміцнення,    які  розроблені    ДП   «АНТОНОВ»      (НV ≥ 6…10 ГПа,
      l ≥ 50…80 мкм).                   а                         б
       Рис. 11. Поверхнева мікротвердість (а) та розподіл твердості по перерізу титанового сплаву
         ВТ22 у вихідному стані (1), після поверхневого деформування (2), суміщеного з ЗТО
                азотування (3) та деформаційно-дифузійного оброблення (4)
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18