Page 11 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 11

11

        розраховані величини енергії Гібса приймають найнижчі значення, отже ці
        реакції мають протікати в першу чергу, а реакції в яких беруть участь AlO,
        Al O, Al O відбуватимуться на завершальному етапі синтезу ПЕО шару. Крім
              2
             2
         2
        цього, зворотні реакції (відновлення оксиду алюмінію міддю) не будуть
        відбуватися до 5000 K, оскільки ізобарно-ізотермічний потенціал у цьому
        температурному діапазоні має додатні значення.                              а      б             1 - 3CuO т+2Al т=Al 2O 3+3Cu т         1 - 2CuO т+ Al 2O= Al 2O 3+2Cu г
             2 - 3CuO г+2Al р= Al 2O 3+3Cu г         2 - 2CuO г+ Al 2O= Al 2O 3+2Cu т
             3 - 3CuO г+2Al г= Al 2O 3+3Cu г         3 - 2CuO т+ Al 2O= Al 2O 3+2Cu т
             4 - 3CuO г+2Al р= Al 2O 3+3Cu т         4 - 2CuO г+ Al 2O= Al 2O 3+2Cu г
             5 - 3CuO г+2Al г= Al 2O 3+3Cu р                              в      г

             1 - CuO г+2AlO= Al 2O 3+Cu г          1 - CuO т+ Al 2O 2= Al 2O 3+Cu г
             2 - CuO г+2AlO= Al 2O 3+Cu т          2 - CuO г+ Al 2O 2= Al 2O 3+Cu г
             3 - CuO т+2AlO= Al 2O 3+Cu г          3 - CuO г+ Al 2O 2= Al 2O 3+Cu т
             4 - CuO т+2AlO= Al 2O 3+Cu т          4 - CuO т+ Al 2O 2= Al 2O 3+Cu т

           Рис. 5. Температурні залежності зміни енергії Гібса для різних реакцій.

           Таким чином, термодинамічний аналіз та експериментальні дані (фазовий
        аналіз ПЕО шару) показали, що можливими є реакції, які відбуваються у
        наступній послідовності:
                                        2+
                                             -
          • розчинення мідних включень в електроліті: Cu + 2OH  Cu(OH) ;
                                                    2
          • окиснення алюмінію та мідних включень в каналі плазмового розряду:
                     2Cu + O = 2CuO;      4Al+3О = 2Al O ;
                                        2
                          2
                                             3
                                            2
          • утворення шпінелі CuAl O
                           4
                          2
          • відновлення оксиду міді алюмінієм в каналі плазмового розряду та
           виділення включень міді в ПЕО шарі:
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16