Page 12 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 12

12

                       3CuO+2Al=Al O +3Cu +Q
                                2
                                 3
         Рентгенограма ПЕО шару (рис. 6) підтвердила наявність фаз: -Al O ,
                                                   2
                                                    3
     -Al O , CuAl O , CuO, Cu.
       2
             2
               4
         3

                                 Рис. 6. Рентгенограма ПЕО шару,
                                  синтезованого на плазмовому
                                  покритті Al + 15 мас. % Cu.


         Механізм синтезу ПЕО шару на легованих нікелем пресованих зразках та
     газотермічних покриттях. Якщо включення нікелю в модельних зразках або в
     покритті знаходилися на поверхні зразка, то спочатку відбувалося їх розчинення
     в електроліті, тому що на поверхні нікелю не формувалася плівка з напівпровід-
     никовими властивостями. Про це свідчила відсутність розрядних каналів на по-
     верхні пресованих зразків у перші хвилини ПЕО синтезу. Після розчинення ніке-
     левих часточок на поверхні зразка запалювалися плазмові розряди, в яких вода
     електроліту розкладалася на кисень та водень. На цьому етапі відбувався синтез
     оксиду алюмінію та нікелю, а на наступному - реакції відновлення оксиду
     нікелю алюмінієм. Найімовірніше протікатимуть реакції взаємодії газоподібного
     оксиду нікелю з газоподібним алюмінієм, в результаті якої утвориться оксид
     алюмінію та нікель, а також взаємодія оксиду нікелю з рідким алюмінієм (рис.
     7а). Потенціал Гібса в цих реакціях мав найменші значення.

        а                      б
           1 - 3NiO +2Al =Al O +3Ni            1 - Al O +3Ni=3NiO+2Al
                 т
               т
                    2 3
           2 - 3NiO +2Al =Al O +3Ni               2 3        т
                    2 3
               т
                 р
                                          р
                                                р
                                     2 3
           3- 3NiO +2Al =Al O +3Ni             2 - Al O +3Ni =3NiO+2Al
              г
                 р
                   2 3
                                          г
                                                г
                                             g
                                     2 3
           4 - 3NiO +2Al =Al O +3Ni            3 - Al O +3Ni =3NiO +2Al
               г
                    2 3
                        р
                 р
                                   4 - Al O +3Ni =3NiO +2Al
           5 - 3NiO +2Al =Al O +3Ni               2 3   г   г  р
                    2 3
                        р
               г
                 г

     Рис. 7. Ізобарно-ізотермічні потенціали реакцій: алюмотермічних NiO + Al (а) і
                      зворотніх Al O + Ni (б).
                               3
                             2

        Зворотні реакції взаємодії нікелю з оксидом алюмінію мали додатній потенціал
     Гібса і, відповідно, їх протікання неможливе (рис. 7б).
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17