Page 2 - Марков А
P. 2

Дисертацією є рукопис
    Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України    Науковий     доктор технічних наук, професор
    консультант:
            Никифорчин Григорій Миколайович,

            Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України,
            м. Львів, завідувач відділу діагностики корозійно-водневої
            деградації матеріалів
    Офіційні     доктор технічних наук, професор
    опоненти:    Марущак Павло Орестович,
            Тернопільський національний технічний університет
            імені Івана Пулюя МОН України, завідувач кафедри автомати-
            зації технологічних процесів і виробництв

            доктор технічних наук, професор
            Архипов Олександр Геннадійович,
            Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля МОН
            України, завідувач кафедри машинознавства та обладнання
            промислових підприємств

            доктор технічних наук, доцент
            Матвіїв Юрій Ярославович,
            Луцький національний технічний університет МОН України,
            професор кафедри фундаментальних наук
      Захист відбудеться “25” травня 2018 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізова-
    ної вченої ради Д 35.226.01 Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН

    України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.
      З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Фізико-механічного інституту
    ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, вул. Наукова, 5.                Автореферат розісланий “______” квітня 2018 р.

    Вчений секретар
    спеціалізованої вченої ради
    доктор технічних наук, професор                         Б. П. Русин
   1   2   3   4   5   6   7