Page 8 - ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
P. 8

8

             На основі фрактографічних досліджень експлуатаційних зламів лопаток

         роторів парових турбін встановлено причини їх дочасного втомного

         руйнування    та  закономірності    зміни   порогових    рівнів   циклічної

         тріщиностійкості експлуатованих високохромистих сталей залежно від зміни

         їх структурно-механічного стану в часі експлуатації, які використані на низці

         ТЕС ДТЕК для обґрунтування періодичності контролю роторів і забезпечення

         їх експлуатаційної надійності.

             Побудовані    залежності    між   механічними     властивостями     та
         структурними і фрактографічними показниками, чутливими до зміни стану

         теплотривких сталей парогонів, використані на ТЕС ДТЕК для оцінювання

         міри їх деградації через зупинки технологічного процесу і повзучість та для

         обґрунтування термінів проведення чергових обстежень парогонів і

         послідовності заміни критично деградованих елементів.

             Сформульовані в роботі висновки та рекомендації використані на ТЕС

         ДТЕК для з’ясування причин виникнення пошкоджень в елементах

         обладнання, розроблення заходів, спрямованих на недопущення їх у

         майбутньому, а також для прогнозних оцінок щодо роботоздатності інших

         деталей конструкцій. Це підтверджено 8 актами використання отриманих

         результатів, висновків та рекомендацій.
             Ключові    слова:   деградація    конструкційних     сталей,   тривала


         експлуатація, кліматичні та високотемпературні умови, кореляції між
         структурними, фрактографічними і механічними показниками деградації,

         обґрунтування критичного структурно-механічного стану.                             ABSTRACT

             Krechkovska H.V. Methodology of the critical state assessment of long-term

         operated structural steels based on the changes in their structure, micromechamisms,

         and fracture resistance. – Manuscript.

             Thesis for the Doctor’s degree in Engineering Sciences by 05.02.01 speciality

         «Materials Science» (132 – Materials Science). – Karpenko Physico-Mechanical

         Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, 2020.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13