Page 7 - ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
P. 7

7

         чутливішою до зміни структурно-механічного стану сталей внаслідок їх тривалої

         високотемпературної експлуатаційної деградації порівняно із значеннями KCU.

         Це пов’язали з тим, що опір поширення руйнування деградованих матеріалів

         знижувався інтенсивніше, ніж опір його зародження.

             7. Вперше за зміною механізму руйнування обґрунтовано критичний стан

         деградованих сталей після їх тривалої експлуатації за кліматичних і

         високотемпературних умов. Під час низькотемпературної експлуатації в

         елементах конструкцій ця умова досягалася за зміни розшарувань на зламах

         ударних зразків на крихкі крізьзеренні відколи, а високотемпературної – за

         зміни поодиноких фасеток міжзеренного руйнування на їх конгломерати, що

         охоплювали від 2 до 7 зерен на фоні крізьзеренного втомного рельєфу зразків,

         випробуваних на циклічну тріщиностійкість.

             8. Розроблено та апробовано нову методологію оцінювання структурно-

         механічного стану конструкційних сталей після їх тривалої експлуатації в

         різних елементах конструкцій за кліматичних і високотемпературних умов.

         Вона базується на побудованих залежностях між механічними та

         металографічними (або фрактографічними S / S) параметрами, які виявилися
                                    кр
         чутливими до експлуатаційної деградації сталей. За механічний показник


         деградації сталей, експлуатованих за кліматичних умов, використали втрату їх
         опору крихкому руйнуванню (KCV  / KCV , критичне значення якого
                                екс
                                      вих
         досягло 0,23), а за високотемпературних – значення твердості НВ та зміну
         ефективного порогу циклічної тріщиностійкості експлуатованої сталі відносно


         не експлуатованої (ΔK   екс th eff / ΔK вих th eff , критичне значення якого для лопаток
         парових турбін становило 0,58, а для парогонів – 0,3).


             Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів

         роботи розроблено рекомендації для управління «Укрзахіднафтогазсервіс»

         щодо заміни ділянок нафтогону, на яких зварні шви розташовані в зоні

         контактування з донними відкладами та підтоварною водою, що сприяло

         корозійно-водневому розтріскуванню труб від їх внутрішньої поверхні та

         виникненню пошкоджень у поперечному перерізі.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12