Page 4 - ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
P. 4

4

         перенесла більшу кількість зупинок блоків, досягла критичного стану.

         Побудовано залежність ефективного порогу циклічної тріщиностійкості

         експлуатованих сталей від їх твердості ΔK       th eff  – HB, яка дає змогу

         обґрунтувати безпечні рівні напружень і критичний розмір тріщин в трубах.

             Виявлено, що ударна в’язкість KCV сталей характеризується вищої

         чутливістю до експлуатаційної деградації порівняно з KCU, тому їх

         відношення KCU / KCV запропоновано використовувати для контролю

         поточного стану тривало експлуатованих теплотривких сталей елементів

         (прямих ділянок, різних зон гинів та зварних з’єднань) парогонів ТЕС.

             Встановлено, що фрагменти міжзеренного руйнування, виявлені як на

         зламах високотемпературних елементів (прямі ділянки, різні зони гинів

         парогонів ТЕС, лопатки роторів парових турбін), так і на зламах зразків з

         експлуатованих сталей, випробуваних на циклічну тріщиностійкість, є

         спільною фрактографічною ознакою ослаблення когезії між суміжними

         зернами у низько- і високолегованих теплотривких сталях.

             Побудувано     залежність    між   ефективним     порогом    циклічної

         тріщиностійкості та площею фрактографічно візуалізованих міжзеренних

         фрагментів S на фоні крізьзеренного втомного рельєфу зламів теплотривких


         сталей парогонів і лопаток парових турбін. Виявили, що критичний
         структурно-механічний стан лопаткової сталі досягався за меншої частки

                                                 п
                           л
         міжзереного руйнування (S  = 0,07) ніж в сталях парогонів (S  ≈ 0,27). Це
                          с
                                                 с
         пояснили тим, що лопатки, експлуатовані за циклічних навантажень,
         чутливіші до дрібніших структурно обумовлених концентраторів напружень
         (пори навколо карбідів вздовж меж зерен та їх ланцюжки) порівняно з


         парогонами, які експлуатуються за дії в основному статичних навантажень.

             Розроблено методологію оцінювання поточного структурно-механічний

         стану та обґрунтовано критичний стан низки конструкційних сталей різних

         об’єктів, експлуатованих за впливу кліматичних чи технологічних умов, в

         основі якої побудовані залежності між металографічними, фрактографічними і

         механічними показниками.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9