Page 3 - ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
P. 3

3

         сталей мостів, водонапірної вежі, маяка, нафто- та газогонів, портальних

         кранів і бурильних труб побудовано універсальну залежність між

         фрактографічним показником S  / S та втратою їх опору крихкому
                              кр
         руйнуванню KCV  / KCV . Обґрунтовано фрактографічний критерій
                            вих
                     екс
         досягнення сталями критичного стану за зміною визначальної ознаки

         окрихчення зламів ударних зразків з розшарувань на крізьзеренні відколи.

             Виявлено фрактографічні ознаки деградації металу осьового зварного

         з’єднання на трубах нафтогонів у вигляді округлих фрагментів міжзеренного

         руйнування, візуалізованого на зламах труб під час гідроопресовування аж до

         їх наскрізного руйнування по металу зони термічного впливу. Це ознака

         зростання схильності металу тривало експлуатованих труб до корозійного

         розтріскування через ослаблення когезії між суміжними зернами. За

         результатами аналізу зламів ударних зразків встановлено, що основними

         ознаками деградації основного металу і металу зони термічного впливу були

         розшарування, а металу шва – локальні фрагменти крізьзеренного відколу на

         фоні загалом в’язкого рельєфу. Побудована залежність між зміною частки

         площі елементів окрихчення від втрати опору крихкому руйнування корисна

         для ранжування інших ділянок нафтогону за мірою їх деградації.


             На основі аналізу зламів дочасно зруйнованих бурильних труб оцінили
         міру забруднення сталей дрібними (до 1 мкм) корозійно-активними


         неметалевими включеннями. Показано, що саме ці включення визначають
         стійкість сталі до корозійного впливу технологічного середовища, а, отже, і


         ресурс труб. Інтенсифікуючи локальну корозію такі включення сприяють
         поглибленню виразок на внутрішній поверхні труб, від яких зароджуються


         тріщини за корозійно-втомним механізмом.

             На основі експериментальної залежності між твердістю та розміром

         зерна HB–d  –1/2 , визначеними на поверхні труб парогонів ТЕС, обґрунтовано

         критичний структурно-механічний стан тривало експлуатованої сталі

         15Х1М1Ф за відхиленням від лінійності залежності типу Холла-Петча.

         Показано, що попри однакову тривалість експлуатації лише сталь, яка
   1   2   3   4   5   6   7   8