Page 1 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

               ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА                 ГОЛОВЧУК МИРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ                                          УДК 621.797; 621.793.7

        ВПЛИВ ДІАМЕТРА ВИСОКОЛЕГОВАНИХ ПОРОШКОВИХ ДРОТІВ

           НА СТРУКТУРУ І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

                    ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПОКРИТТІВ                       05.02.01 – матеріалознавство                        А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
                   дисертації на здобуття наукового ступеня
                       кандидата технічних наук
                           Львів – 2020
   1   2   3   4   5   6