Page 2 - Krechkovska_avtoref
P. 2

Дисертацією є рукопис
    Робота виконана у Фізико-механічному інституті
    ім. Г. В. Карпенка НАН України


   Науковий     доктор технічних наук, професор
    консультант: СТУДЕНТ Олександра Зиновіївна

            Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів,
            провідний науковий співробітник відділу діагностики
            корозійно-водневої деградації матеріалів

    Офіційні    доктор технічних наук, професор
    опоненти:    ДУРЯГІНА Зоя Антонівна

            Національний університет «Львівська політехніка» МОН України,
            м. Львів, завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та
            обробки матеріалів Інституту інженерної механіки та транспорту

            доктор технічних наук, професор
            САВУЛЯК Валерій Іванович

            Вінницький національний технічний університет МОН України,
            м. Вінниця, професор кафедри галузевого машинобудування,
            заступник декана факультету машинобудування та транспорту з
            наукової роботи та міжнародного співробітництва

            доктор технічних наук, професор
            ШИРОКОВ Володимир Володимирович
            Українська академія друкарства МОН України, м. Львів,
            професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного
            та пакувального виробництв

       Захист відбудеться “19” серпня 2020 р. о 14       00  годині на засіданні
    спеціалізованої    вченої   ради   Д   35.226.02   Фізико-механічного     інституту
    ім. Г. В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.


       З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Фізико-механічного інституту
    ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, вул. Наукова, 5.

               Автореферат розісланий “17” липня 2020 року


    Вчений секретар
    спеціалізованої вченої ради                         І. М. Погрелюк

    доктор технічних наук, професор
   1   2   3   4   5   6   7