Page 10 - Міністерство освіти і науки України
P. 10

8

     da/dN–K , отриманими за стандартною методикою (ASTM E647-08) на компактних
           І
     зразках товщиною 8…10 мм за частоти 10…15 Гц і коефіцієнта асиметрії циклу

     навантаження R = 0,1 і R = 0,5 у повітрі при 20С і у парах рідкого азоту при –40С,
     а також у 3,5%-му водному розчині NaCl та дистильованій воді при 20°С. За
     поперечного зсуву характеристики циклічної тріщиностійкості встановлювали у
     повітрі при 20С на підставі залежностей da/dN–K , отриманих за розробленою у
                                     ІІ
     ФМІ НАН України методикою на зразках товщиною 3,2 мм за частоти 10…15 Гц і
     асиметрії R = –1 циклу навантаження з урахуванням тертя берегів тріщини. При
     цьому розмах K=K   max -K  приймали рівним 2K    max . Довжину втомної тріщини
                     min
     виміряли катетометром КМ-6 за 25-кратного збільшення з похибкою  0,02 мм.
     Характеристиками циклічної тріщиностійкості матеріалів вибрано поріг втоми K
                                                       th
     = K 10 -10  та циклічну в’язкість руйнування K  = K    10 -5  – розмахи коефіцієнта
                                   fc
                                                   -5
                                              -10
     інтенсивності напружень за швидкості росту тріщини da/dN = 10  і 10  м/цикл
     відповідно. В окремих випадках значення K  встановили за розмахом K, коли
                                  fc
     втомна тріщина починає рости спонтанно.           Рис. 1. Схема модельного зразка (а) і стенд для вивчення впливу
      гальмування пари колесо – рейка (б): 1 – зразок; 2 – тримач; I – зона нагріву.

        Випробування на пошкодженість проводили на модельних зразках колеса
     товщиною 8 мм і діаметром 40 мм в контакті з рейкою довжиною 220 мм, шириною
     8 мм і висотою 16 мм. Колеса виготовляли з вищеописаних сталей, а рейки вирізали
     з головки натурної рейки твердістю 46 HRC. Випробування проводили на стенді з
     контролем навантаження тензометричною балкою (рис. 2а), який забезпечує
     поступально-зворотній хід повзуна, де кочення колеса рейкою відбувається під
     навантаженням тільки в одному напрямку (рис. 2б). У зворотному напрямку
     спеціальний пристрій забезпечує відсутність контакту колеса з рейкою (рис. 2в).
     Дослідження проводили при навантаженні на колесо P = 1300 Н, що створює
     напруження в зоні контакту колесо-рейка р = 750 MПa, визначені за відомою
                                  0
     формулою Герца.
                                                  5
                                                 .
        Поверхні кочення коліс вивчали під мікроскопом після 2 10  циклів
     навантаження (на шляху 25 км) за збільшення 130 раз. Зображення аналізували за
     допомогою спеціально розробленої комп’ютерної програми і визначали середню
                    -2
     кількість дефектів n , мм в полі зору мікроскопа залежно від їх розміру на різних
     ділянках поверхні кочення та оцінювали пошкодженість шляхом співвідношення
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15