Page 1 - Avtoreferat Voloshyn 2020
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

            ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА
                  ВОЛОШИН ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ


                                          УДК 620.19:621.643.053
        ЗАКОНОМІРНОСТІ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОГО РУЙНУВАННЯ

      СТАЛЕЙ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ЗА СТАТИЧНОГО, ЦИКЛІЧНОГО

                 ТА КАВІТАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕНЬ

              05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії
                        А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
                  дисертації на здобуття наукового ступеня


                       кандидата технічних наук

                           Львів – 2020
   1   2   3   4   5   6