Page 2 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 2

Дисертацією є рукопис

    Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка
    Національної академії наук України, м. Львів


    Науковий    доктор технічних наук, професор,
    керівник:   ПОГРЕЛЮК Ірина Миколаївна,
           Фізико-механічний інституті ім. Г.В. Карпенка
           Національної академії наук України, м. Львів,
           завідувач відділу матеріалознавчих основ інженерії поверхні


    Офіційні    доктор технічних наук, професор
    опоненти: ГОЛУБЕЦЬ Володимир Михайлович,
           Національний лісотехнічний університет України
           Міністерства освіти та науки України, м. Львів,
           завідувач кафедри технології матеріалів і машинобудування

           кандидат технічних наук, доцент
           БОГУН Лідія Ігорівна,
           Національний університет «Львівська політехніка»
           Міністерства освіти і науки України, м. Львів,
           доцент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів
      Захист відбудеться «30» вересня 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізо-
    ваної вченої ради Д 35.226.02 у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка
    НАН України за адресою: 79060, Львів, вул. Наукова, 5.


      З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інституту
    ім. Г. В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5,
    www.ipm.lviv.ua.      Автореферат розісланий «25» серпня 2020 р.

    В.о. вченого секретаря
    спеціалізованої вченої ради                        Г. М. Никифорчин
   1   2   3   4   5   6   7