Page 4 - Міністерство освіти і науки України
P. 4

2

     тріщиностійкості колісних сталей для зниження пошкоджуваності поверхні кочення
     високоміцних залізничних коліс” (0112U002773, 2012-2016 рр); в рамках цільової
     комплексної програми наукових досліджень НАН України “Проблеми ресурсу і
     безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин” (“РЕСУРС”): “Розроблення
     відомчого    нормативного    документа    “Критерії   вибору    та  оцінювання
     роботоздатності високоміцних сталей суцільнокатаних залізничних коліс”
     (0110U004576, 2010-2012 рр); “Розробка та експериментальна апробація ефективних
     методів оцінювання експлуатаційного ресурсу високоміцних залізничних коліс на
     стадіях їх проектування і виробництва” (0113U004222, 2013-2015 рр); в рамках
     цільової програми наукових досліджень НАН України “Надійність і довговічність
     матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд” (РЕСУРС-2): “Експериментальне

     обґрунтування технологічних режимів виробництва і відновлення залізничних коліс
     з комплексом оптимальних службових характеристик в різних умовах експлуатації”
     (0116U006344, 2016-2020 рр); за грантами для молодих учених НАН України:
     “Оцінювання роботоздатності нових графітизованих сталей для високоміцних
     залізничних коліс” (0111U008322 і  0112U005109, 2011-2012 рр.); у рамках
     кафедральної науково-дослідної роботи згідно з тематичними планами МОН
     України:    “Моделювання     та   синтезування     нових    багатокомпонентних
     функціональних матеріалів з прогнозованою структурою та властивостями”
     (0116U004142, 2016-2018 рр), в яких автор брав участь як керівник (0113U004222,
     0111U008322, 0112U005109) або відповідальний виконавець (решта).
        Мета і завдання дослідження. Мета роботи – розробити вимоги до сталей
     високоміцних залізничних коліс для одночасного забезпечення високої
     зносостійкості та опору утворенню дефектів (повзунів і вищербин) на їх поверхні
     кочення, а також обґрунтувати хімічний склад і структурно-фазовий стан нових
     сталей для коліс з підвищеним терміном експлуатації.
        Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались наступні основні
     задачі:
        - провести аналіз закономірностей формування дефектів на поверхні кочення
     залізничних коліс залежно від умов їх експлуатації та марки колісної сталі;
        - дослідити закономірності зміни характеристик міцності і циклічної
     тріщиностійкості стандартних високоміцних колісних сталей залежно від впливу
     експлуатаційних чинників (температури, корозивного середовища, умов під час
     гальмування)
        - обґрунтувати вибір механічних характеристик сталей, що визначають їх опір
     утворенню повзунів і вищербин на поверхні кочення коліс за локальних умов
     нормального відриву та поперечного зсуву;
        - сформулювати вимоги до хімічного складу і структурно-фазового стану нових
     сталей для коліс з підвищеним терміном експлуатації;
        - дослідити закономірності зміни ресурсних характеристик перспективних
     колісних сталей (графітизованих, з твердорозчинним або дисперсійним зміцненням).
        - обґрунтувати хімічний склад і структурно-фазовий стан нових високоміцних
     сталей для коліс з підвищеним терміном експлуатації;
        - розробити    режими    термічної   обробки   для   підвищення    циклічної
   1   2   3   4   5   6   7   8   9