Page 12 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 12

10

      сталі (рис. 6) та зразків із свіжоутвореною поверхнею, що виникає за обробки різцем

      (рис. 7, 8).


                               а)                       б)
        Рис.6. Поляризаційні криві зразків з полірованою поверхнею: а) 12Х18АГ18Ш та
      б) 38ХН3МФА: 1 – вода, 2 – ЗОРр, 3 – ЗОРс, 4 – ЗОРн

          Встановлено, що зміна потенціалу корозії сталей у різних ЗОР має подібний
      характер. Значення густини струму корозії для сталі 38ХН3МФА залежить від
      природи основи ЗОР і зростає: соняшникова  ріпакова  нафтова, а для сталі
      12Х18АГ18Ш така залежність відсутня (рис. 6, табл. 3).

          Таблиця 3. Електрохімічні показники корозії сталей з полірованою поверхнею
                                Константи            Е cor,
                                            4
                      Середовище,             і cor,·10
             Матеріал               Тафеля, мВ            мВ
                                            2
                        3% мас.              мА/см
                                 b к   b a
                        ЗОРс      73,2   72,0   0,16     73
           12Х18АГ18Ш        ЗОРр      68,0   70,1   0,19     70
                        ЗОРн      65,6   58,1   0,21     74
                        Вода      63,4   69,8   0,59     71
                        ЗОРс      81,1   77,5   1,70     -175
           38ХН3МФА         ЗОРр      77,9   53,0   2,14     -179
                        ЗОРн      59,4   54,5   6,03     -187
                        Вода      44,3   44,6   16,02    -325

          Після механічної обробки (зріз поверхні зразка різцем на токарному верстаті)
      у досліджуваних середовищах спостерігається репасивація 12Х18АГ18Ш (зростання
      значень потенціалу від -330…-340 мВ до 40…60 мВ) (рис. 7а).

                             а)                   б)
          Рис. 7. Часові залежності електродного потенціалу сталей: а) 12Х18АГ18Ш та
        б) 38ХН3МФА після механічної обробки в: 1 – воді, 2 – ЗОРр, 3 – ЗОРс, 4 –ЗОРн
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17