Page 11 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 11

9

          Встановлено, що термотривкість ЗОРс є вища, ніж ЗОРн: під час термоокисної
      деструкції вона менш інтенсивно втрачає масу. Втрата 50% маси ЗОРс відбувається
           о
                                о
                    о
      при 400 С, ЗОРр – 380 С, а ЗОРн – при 340 С.
          Основний екзотермічний ефект, пов'язаний зі згоранням продуктів деструкції
      ЗОРс та їх піролітичних залишків, зміщений у більш високотемпературну область
      порівняно з ЗОРн, що сприяє покращенню експлуатаційних характеристик.
          Четвертий розділ містить результати досліджень впливу розроблених ЗОР на
      корозійну тривкість зразків сталей 12Х18АГ18Ш та 38ХН3МФА з полірованою
      поверхнею та зразків із свіжоутвореною поверхнею після механічної обробки в ЗОР.
          Гравіметричними дослідженнями показано, що швидкість корозії сталей в 3%-
      них розчинах ЗОР різного складу. порівняно зі швидкістю корозії у воді, помітно
      знижується (табл. 2). Глибинний показник корозії сталі 12Х18АГ18Ш у ЗОРс
      становить лише 0,2∙10 мм/рік супроти 0,6∙10 мм/рік у воді, що відповідає 64%
                                   -3
                    -3
      захисту. Така ж закономірність спостерігається і для сталі 38ХН3МФА, хоча в
      абсолютних величинах швидкість корозії цієї сталі є дещо вищою.
                                      Підвищення      концентрації
                                   ЗОРс та ЗОРр від 1% до 3% збільшує
                                   ефективність захисту. Подальше
                                   підвищення концентрації до 5%
                                   практично не впливає на корозійний
                                   процес   (рис.5).   Одержані    дані
                                   гравіметричних         досліджень

                                   показують, що ЗОРc за концентрації
                                   3% мас. є раціональними як для
                                   12Х18АГ18Ш,       так    і   для
                                   38ХН3МФА. Ступінь захисту від
            Рис. 5. Вплив концентрації ЗОРc       корозії сталі 38ХН3МФА в ЗОРс
            та ЗОРр на ступінь захисту сталі       перевищує 90%.
                 38ХН3МФА


                Таблиця 2. Корозійна тривкість сталей у 3% емульсіях ЗОР
                                         3
                                  3
                              К m∙10 ,     П∙10 ,
           Матеріал     Середовище                      γ    Ζ,%
                                2
                              г/(м ∙год)    мм/рік
                      ЗОРс       0,19      0,2     2,8    64
                      ЗОРр       0,26      0,3     2,0    51
          12Х18АГ18Ш
                      ЗОРн       0,28      0,3     1,9    47
                      вода       0,53      0,6      -     -
                      ЗОРс       1,30      1,4     12,5    92
                      ЗОРр       1,78      2,0     9,1    89
          38ХН3МФА
                      ЗОРн       1,67      1,8     9,7    90
                      вода       16,21      18,1     -     -

          Для визначення здатності ЗОР захищати від корозії поверхню механічно
      оброблених деталей провели електрохімічні дослідження в ЗОР полірованих зразків
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16