Page 1 - дисертація Головчук
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

                ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА                                         Кваліфікаційна наукова

                                         праця на правах рукопису
                       Головчук Мирослав Ярославович                                               УДК 621.794.61
                             ДИСЕРТАЦІЯ
            Вплив діаметра високолегованих порошкових дротів на структуру і


             фізико-механічні характеристики електродугових покриттів                         05.02.01 – Матеріалознавство

            Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук            Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

         результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
                    М. Я. Головчук            Науковий керівник Студент Михайло Михайлович, доктор технічних наук,

                       старший науковий співробітник                              Львів – 2020
   1   2   3   4   5   6