ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Пристрій визначення 3D переміщень і деформацій поверхні

Призначення:

Пристрій призначений для визначення 3D переміщень і локальних деформацій поверхні об’єктів під час їх експлуатації або випробовувань. Пристрій містить цифрову камеру і ноутбук із розробленим програмним забезпеченням. Алгоритм роботи пристрою побудований на застосуванні перетворення Фур’є–Мелліна до послідовності зображень ділянки поверхні об’єкта, визначенні координат кореляційного сигналу, які відповідають локальним переміщенням фрагментів зображень, та встановленні розподілів переміщень і деформацій вказаної ділянки.

Характеристики:

Переваги:

На відміну від аналогів Vic-3D і Q-450, які використовують 2 цифрові камери і складну процедуру калібрування, пристрій містить одну цифрова камеру і забезпечує більшу точність визначення деформацій поверхні.

Контактна інформація:

Корній Валентина Василівна

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

(032) 263-70-49 valia.korniy@gmail.com