ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Аспірантура

Аспіранти / Докторанти Договори Стейкхолдер Додаткові матеріали Презентації Обладнання Положення ОНП 132 Матеріалознавство ОНП 113 Прикладна математика Звіт про самооцінювання ОНП 132 Матеріалознаство Пропозиції та зауваження щодо освітньо-наукової програми ФМІ підготовки докторів філософії