ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Аспірантура

Аспіранти / Докторанти Договори Стейкхолдер Додаткові матеріали Презентації Обладнання Положення Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти Звіт про самооцінювання освітньої програми Пропозиції та зауваження щодо освітньо-наукової програми ФМІ підготовки докторів філософії