ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Правила прийому

Вступ до аспірантури 2021 року

Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2021 р.

Зарахування до аспірантури Інституту – з 01.11.2021 р

Термін навчання 4 роки.

Адреса Інституту: 79060, Львів, вул. Наукова, 5, кім.68, 70,

тел. +38 (032) 229 62 65, +38 (032) 263 70 49.

моб. тел. +38 (097) 701 70 74

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії за певною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством.

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016р. та листа НАН України №10/119 від 29.07.2016 р.

Правила прийому до аспірантури ФМІ діють впродовж відповідного навчального року.

До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу.

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

Конкурсний бал вступника формується шляхом додавання позитивних оцінок за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації вступників до зарахування.