Page 1 - Maksymiv_avtoref
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

             ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА

                  МАКСИМІВ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
                                           УДК 620.3: 669.621.7               ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ НА СТАЛЯХ

          НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МЕХАНОІМПУЛЬСНОЮ ОБРОБКОЮ

              ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ, ОПІРНИХ МЕХАНІЧНОМУ

                ТА КОРОЗІЙНО-ВОДНЕВОМУ РУЙНУВАННЮ

                       05.02.01 – матеріалознавство                         А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

                   дисертації на здобуття наукового ступеня

                        кандидата технічних наук


                            Львів – 2019
   1   2   3   4   5   6