Page 1 - ВСТУП
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

                 ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА                   СТАНКЕВИЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА                                            УДК 539.3:620.179.17            МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКУВАННЯ ТИПІВ

            МАКРОРУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ

                  ПАРАМЕТРАМИ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ                 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій

                            Автореферат

                   дисертації на здобуття наукового ступеня

                         доктора технічних наук

                            Львів – 2019
   1   2   3   4   5   6