Page 4 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 4

4
оцінювання періодичності дефектоскопічного контролю залізничних рейок із
дефектами типу “поперечна тріщина”.

    На основі методу скінчених елементів у роботі проведено розрахунки
розподілу пружно-пластичних деформацій біля геометричних концентраторів
механічних напружень у матеріалі бандажа під час його встановлення на
колісний центр електровоза. Розрахунки засвідчили, що місця локальної
концентрації механічних напружень (максимальні їх значення) та зони
пластичної деформації виникають на зовнішній поверхні притискного бурта
бандажа залізничного колеса, де на практиці найчастіше зароджуються втомні
тріщини. Отримані результати дають можливість виявляти найімовірніші
ділянки зародження втомного руйнування в об’ємі матеріалу бандажа до його
експлуатації.

    Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у роботі
проведено адаптацію енергетичного підходу механіки втомного руйнування
матеріалів до побудови нових методик визначення залишкового ресурсу
елементів залізничної колісної пари та рейки. На цій основі у дисертаційній
роботі:

    1. Вперше розроблено модель оцінювання періоду зародження втомної
тріщини у вершині гладкої мікрораковини на осі залізничної колісної пари;

    2. Розроблено нову методику розрахунку залишкового ресурсу осі
колісної пари із тріщиноподібними дефектами за реалізації змішаних
макромеханізмів руйнування матеріалів, що дало можливість оцінити період
докритичного росту таких дефектів із врахуванням макромеханізмів
руйнування поперечним та поздовжнім зсувами;

    3. На основі енергетичного підходу механіки руйнування матеріалів
запропонована нова математична модель розрахунку періоду доктитичного
росту тріщин у залізничних рейках, яка дала можливість враховувати циклічно-
блочний характер механічних навантажень, що діють на рейку за її роботи в
експлуатаційному режимі, достатньо наближуючи їх таким чином до реальних;

    4. Вперше розраховано поля пружно-пластичних деформацій у бандажі
   1   2   3   4   5   6   7   8   9