Page 3 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 3

3
    На основі побудованої в дисертаційній роботі розрахункової моделі росту
втомної тріщини за змішаними макромеханізмами запропоновано нові
розрахункові методики оцінювання залишкового ресурсу колісних пар із
поверхневими тріщиноподібними дефектами на осі.
    Сформульовані розрахункові моделі дають можливість враховувати
додатковий вплив макромеханізмів руйнування матеріалів поперечним та
поздовжнім зсувами на кінетику розвитку поперечної втомної тріщини на
поверхні осі залізничної колісної пари за її роботи в експлуатаційному режимі.
    Проведені розрахунки засвідчили, що спричинені вагою навантаженого
залізничного вагона зсувні механічні напруження у поперечному перерізі
шийки осі колісної пари можуть помітно пришвидшувати ріст наявної на її
поверхні поперечної втомної тріщини, знижуючи залишкову довговічність осі
приблизно на 20%. Тому при розрахунках залишкової довговічності осі
колісної пари із тріщиною на поверхні її шийки, потрібно додатково
враховувати вплив механізму поперечного зсуву на кінетику поширення
втомної тріщини.
    Показано, що навантаження скруту колісної осі локомотива, які
спричинені тяговим електродвигуном, мають незначний вплив на кінетику
росту поперечної втомної тріщини в осі на ділянці між колесом та зубчатим
колесом колісної пари.
    У дисертаційній роботі на базі енергетичного підходу механіки
руйнування матеріалів побудовано нову математичну модель поширення
втомної поперечної макротріщини у залізничній рейці, яку моделювали
пружно-пластичною балкою на пружній основі, що дало можливість визначати
напружений стан у матеріалі рейки із достатнім наближенням до реального.
    На основі цієї розрахункової моделі проведено розрахунки періодів
докритичного росту типових поперечних тріщиноподібних дефектів у
залізничній рейці за її роботи в експлуатаційному режимі. Запропонована
розрахункова модель може бути закладена в основу розробки методик
   1   2   3   4   5   6   7   8