Page 1 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
   ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА

                    ДАЦКО
                Богдан Миколайович

                                    УДК 620.193.4

     ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАЛЕВИХ ТА
ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИВІВ ДЛЯ ПРОТИКОРОЗІЙНОГО
ЗАХИСТУ СТАЛЕЙ У СІРКОВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩАХ

     05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

                АВТОРЕФЕРАТ
          дисертації на здобуття наукового ступеня

               кандидата технічних наук

                   Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6