Page 2 - Автореферат 16-converted (1)
P. 2

Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Фізико-механічному інституті
ім. Г.В. Карпенка НАН України

Науковий  член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук,
керівник: професор
      Хома Мирослав Степанович
      Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
      м. Львів, завідувач відділу корозійного розтріскування
      металів

Офіційні  доктор технічних наук, професор
опоненти: Чигиренець Олена Едуардівна
      Національний технічний університет України
      «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
      м. Київ, завідувач кафедри фізичної хімії

      доктор технічних наук, професор
      Кунтий Орест Іванович
      Національний технічний університет
      «Львівська політехніка», м. Львів,
      професор кафедри хімії і технології
      неорганічних речовин

   Захист відбудеться ‘‘12’’ грудня 2018 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 при Фізико-механічному інституті
ім. Г.В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, Львів, вул. Наукова, 5.

   З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на сайті Фізико-
механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України, 79060, Львів,
вул. Наукова, 5.

Автореферат розісланий ‘‘9’’ листопада 2018 р.

Учений секретар                 І.М. Погрелюк
спеціалізованої вченої ради
   1   2   3   4   5   6   7